CLB AzureAms hiện đang mở đơn tuyển thành viên

Câu lạc bộ chuyên sâu lập trình đầu tiên và duy nhất tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Bài viết gần đây

AzureAms PR team

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Swift

Swift là gì? Swift là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để phát triển các hệ điều hành của Apple như iOS, macOS,.

Core Team

Phú Thành

Phú Thành

President

Gia Bách

giabach1106

Vice President

Công Anh

Canh Soup

Vice President

Minh Dũng

duongdung

Project Leader

Quang Anh

nqanhhh123

Project Leader

Thiên Lương

Lương Nguyễn

Head of Pr

Lê Bách

Bách Lê

Head of Events

Hữu Phát

tuciphat2507

Head of Med - Des